Okres Beroun -Vozidla: Tatra 148-CAS32, Avia A30-DVS12, VW Transporter -DA

11.1.14 Výroční valná hromada SDH Liteň

Něco málo z výroční valné hromady SDH Liteň
Zpráva o celoroční činnosti liteňských hasičů by mohla zaplnit na několik desítek stran. Shrňme si tedy jen to nejdůležitější, o čem informovali místostarosta a velitel SDH Liteň při výroční valné hromadě.
 Během roku 2013 se jednotka zúčastnila mnoha školení a cvičení, které ji určily osnovy odborné přípravy. Jednotka vyjela celkem ke třiceti událostem na žádost Krajského operačního a informačního střediska v Kladně. Nejnáročnější byly, stejně jako pro většinu jednotek, zásahy při povodních. Hasiči zasahovali ve dne i v noci na úkor svého osobního volna, které obětovali pro pomoc lidem v nouzi. Jednotka vyjížděla i k dalším událostem. Byly to požáry, technické pomoci, ale i taktická a prověřovací cvičení. Rovněž jsme se snažili modernizovat a obnovovat hasičskou techniku a vybavení. Vzhledem k vysokým pořizovacím cenám jsme nesmírně rádi, že zastupitelé městyse Liteň podpořili mimořádnou investici - nákup tří nových izolačních dýchacích přístrojů, které už splňují současné bezpečnostní požadavky. Na čtvrtý daroval finance pan Duras prostřednictvím společnosti Stříbrný potok s.r.o. Finanční dar na nákup zásahového kabát poskytla dále firma Jesy s.r.o. Všem podporovatelům a sponzorům moc děkujeme. Vybavení jednotky se postupem času modernizuje a zdokonaluje a díky tomu jsme schopni provádět profesionálnější zásahy a zabránit tak větším škodám.
Hasiči se také podílejí i na organizaci nebo spoluorganizaci kulturních akcích v Litni. Zajišťují požární dozor a asistenci při pálení čarodějnic, zimním běhu, rozsvícení vánočního stromu, májích a dalších akcích pořádaných v Litni. Pro nás nejnáročnější, ale pro návštěvníky nejzajímavější kulturní akcí je Loučení s létem. Návštěvníci mohou vidět hasiče v akci, jejich techniku a další doprovodný program. Letošní ročník máme naplánovaný na září 2014.

 
14.02.2014 19:07:30
j.hrach
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one